ลาภเศรษฐี 16/11/2020 หวยวันนี้ ดูหวยออนไลน์ หวยไอ้ไข่

หวยวันนี้ หน้า6

สูตรกันภัยเพื่อเป็นแนวทางการซื้อหวยวันนี้ หวยรัฐ-สลากรัฐบาล

ดูหวยออนไลน์ ยอดคาถาไปไหนมาไหนคุ้มครองปลอดภัยตามขอ..มอบสิ่งดีล้ำคบูชาพระสิวลีไม่มีจน

ยุคแห่งการต่อสู้กับสภาพความไม่เป็นจริงของสังคมเมืองเรา..หลายๆท่านเหนื่อยหลายๆคนเครียดกับเรื่องครอบครัวร้านค้าธุรกิจการงานพัวพันไปหมด แบบหลีกหนีไม่พ้นก็ต้องเป็นไปตามเวลาที่ถูกกำหนดมา..หาเวลาให้กับตัวเอครอบครัวบ้าง การพักผ่อนถือเป็นการคลายทุกๆอย่างที่ดีที่สุดจดหมายทางกองบก.คุยมาฉบับนี้จึงขอนำยอดสิ่งดีๆและถือเป็นยอดคาถาปกป้องตัวเองและคาถาขอลาภขอโชคหลายคนถามมาข้องใจกันมากถือว่าจำเป็นเวลาเราไปไหนมาไหนนอกสถานที่ อย่าลืมคาถาเวลาไปนอนแปลกสถานที่ต้องปฏิบัติขอขมาบอกกล่วก่อนนอนทุกครั้งเป็นยอดคาถาอยู่เย็นของหลวงพ่อโอภาสีบางมดถือว่าสุดยอดอย่างมากให้บันทึกอีกครั้ง

อย่าลืมเป็นอันขาดท่องภาวนาให้ได้ท่องให้เป็นประจำไปไหนมาไหนปลอดภัยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองทั้งยามหลับและยามตื่นให้ทุกๆท่านภาวนาคาถาขมาก่อนนอนแปลกที่นี้

ตั้งนะโม 3 จบและภาวนาว่า

อิติ สุคะโต อะระหังพุทโธ นะโม พุท

ธายะ ปะฐะวีคงคา พระภุมมะ เทวะ ชะมามิ

หัง แล้วอธิษฐานบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทองขอขมาขอที่หลับที่นอน ส่วนคาถามหาลาภ มหาอุตม์ อุดมด้วยโภคทรัพย์ความเจริญนั้นให้ภาวนายอดคาถาพระสังกัจจายน์มหาเถระเจ้าประเสริฐที่สุดในเวลานี้ กำกับพระปิดตากินบ่เลี้ยง วัดอุปคุต

อ.เมือง เชียงใหม่ดีเป็นเลิศ และให้ดีที่สุดภาวนาคาถบูชาขอลาภพระอุปคุตมหาเถระเจ้าจะเป็นการดีที่สุดให้คาถาบูชาพระสังกัจจายน์มหาเถระเจ้าอีกครั้งเป็นมงคลแก่ทุกๆท่านและทุกๆครอบครัวสำคัญมาก ภาวนาคาถบูชาท่นด้วยให้ครบรูป

แบบไปเลยหมั่นภาวนาตามปรารถนาเถิด

ดูหวยออนไลน์ คาถาบูชาพระมหากัจจายนะ

นอกจากจะบูชาคุณของพระมหากัจจายนะ

ด้วยดอกไม้ของหอมและน้ำสะอาดซึ่งล้วนมี

อานิสงส์มากแล้ว การสวดมนต์เพื่อระลึกถึงท่านก็

เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ที่จะบูชาทนการสวดมนต์ก็

เพื่อให้จิตใจสงบ มีพลัง เมื่อจิตสงบเป็นสมาธิย่อม

ช่วยให้เกิดเรื่องที่ดีในชีวิตได้ บทสวดมนต์สำหรับ

บูชาพระมหากัจจายนะมีหลายรูปแบบ ดังนี้

ดูหวยออนไลน์ คาถาบูชาแบบที่ 1

(ตั้งนะโม 3 จบ)

กัจจายะนะ จะ มะหาเถโร พุทโธ พุท ธานัง พุทธะตัง พุทธัญจะ พุทธะ สุภาสิตัง พุทธะตัง สะมะนุปปัตโต พุทธะ โชตังนะ มา

มิหัง ปิโยเทวะ มะนุสสานัง ปิโยพรหมนะ มตตะโม ปิโยนาคะ สุปันนานัง ปิยินทะริยังนะ มามิหัง สัพเพชะนา พะหูชะนา ปริโส

ชะนา อิถีชะนา ราชาภาคินิจิตตัง อาคัจฉาหิ ปิยังมามะฯ

ดูหวยออนไลน์ คาถาบูชาแบบที่ 2

(ตั้งนะโม 3 จบ)

ธัมมะจักกัง ปะทั่งสุตะวา พชมิตะวา อัตตังปะหัง สันติเก อะระหาโลก โลกานังหิตะการะณา กันเต กัจจายนะนะ นามะ ตีสโลเกสุปา กะโต พรหมะปุตโต มะหาเถโร อะระโห เชฏฐะ

โกมุนิ นัตถิเถโร สะโมอินทันรัพพา อะสุราเทวะ สักโก

พรหมมาภิปูชิโต นะโมพุทธัสสะ กัจจายะนะมะหาเถรัสสะ

นะโมธัมมัสสะ กัจจายะนะ นะมะ มะหาเถรัสสะ นะโม สังฆัสสะ กัจจายะนะมะหาเถรัสสะ สุชา สุขะวะรังธัมมัง ธัมมะจักกัง ปะวะรัง นิฏฐิตัง

ดูหวยออนไลน์ คาถาบูชาแบบที่ 3

(ตั้งนะโม 3 จบ)

อิมินา สักกาเรนะ สาวะกะสังโฆ กัจจา ยะนะเถโร มะหาเตชะวันโต พุทระโภคาวะโห ปาระมิตาโร อิทธิฤทธิ ติตะมะณะตั้ง สะระณัง คัจฉามิ

ดูหวยออนไลน์ คาถาบูชาขอลาภ

คาถานี้ควรสวดทุกวันเพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิตและครอบครัว

กัจจายะนะ มะหาเถโร เทวะ ตานะระปู ชิโต โสระโห ปัจจะยาทิมหิ มะหาลาภัง ภะวันตุ เม ลาภนะ อุตะ โมโหติ โสระโหปัจจะยาทิมหิ มะหาลาภัง สัพพะลาภา สะหาโสตถิ ภะวันตุ เม

ดูหวยออนไลน์ คาถาถวายอาหารแด่พระมหากัจจายนะ

อิมัง สู่ปะพะยัญชะนะ สัมปันนัง สาลีนัง โภชะนานัง

อุทะกังวะรัง กัจจายะนะ มะหาเถรัสสะ ปูเชมิฯ 

ศรัทธาให้มั่นร่ำรวยแน่นอน

หวยวันนี้ หน้า7

ดูหวยออนไลน์ แนวเลขจากสูตรกันภัยในงวด 16 พฤศจิกายน 2563

เด่น-กัน

6 – 2 – 4 – 3

จับวางให้ตามสูตรกันภัย 20 ชุดเด่น ดังนี้

06 – 09 – 13 – 14 – 16 – 26 – 32 – 34 – 42 – 45

53 – 56 – 63 – 64 – 71 – 73 – 84 – 92 – 93 – 98

จับชุดกันให้ 10 ชุดนี้

12 – 15 – 20 – 40 – 57 – 76 – 83 – 86 – 87 – 95

จดหมายมาถึงทีมงานได้รับสมเด็จลพหวด ไตรมาล 2539 วัดห้วยเงาะ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี องค์ดำพุทธลักษณ์ยิ้มมากเมตตา ซึ่งก็เป็นเช่นนั้น ลพ.หวด ท่านช่วยทุกๆอย่างและเคล็ดลับสมเด็จ ลพ.ทวด รุ่นนี้ผสมไม้มหามงคลพุทธคุณแรงคือพญาไม้งิ้วคำซึ่งถือว่ายอดแห่ยอดในทางโชคลาภเมตตามหานิยมภาวนาคาถาบขา ลพ.ทวด ท่านโดยตั้งนะโม 3 จบภาวนา นะโม โพธิ สัตโต อาคันติมายะ อิติภะคะวา อธิษฐานขอบารมีความศักดิ์สิทริลป.ทวดท่าน 3 จบ และขอให้ภาวนาคาถาพญาไม้งิ้วดำอีกหนึ่งได้ในทางโชคลาภวาสนาเมตตามหานิยม ภาวนาคาถานี้ นิจจังกาลัง ปิโยโหติ นิมิตตัยยังมะหาตะมัง มะหาเตชัง พะเล เตโช ชะยะตุ ชะยะมังคะดัง นี่ล่ะ คาถาเลข 3 ตัวตรงของสมาชิกสูตรกันภัยเรารวยกันตรงอิ่มเอิบหลังพรรษาปีนี้โชคดีมากๆ ตัวเลขมาแรงมากช่วงนี้..ล็อตเตอรี่ขายดีจริงๆตัวไหนแรงหาซื้อกันแทบไม่ได้ ที่มาที่ไปเยอะมากเพราะทุกสายทุกขาสาอาชีพก็มาจับตัวเลขป็นงานเสริมหนุนรวยกันสนุกมือสนุกใจถ้วนทั่วเวลานี้..สูตรกันภัยเรายืนพื้นเพราะวางตัวเลขเป็นฐานะกำลังเดินกันแบบสบายๆจับจุดวางหลักรวยเพิ่มทวีคูณดูงวดนี้เมื่อเลข 6 ดินหลักหน่วย 06-16-26-56 มอบเลขแบบสบายจับหลักร้อย 8 กับ 4 ได้เลขชุดสามตัวคือ 806-816-826-856 ยกออกมาเป็นชุดเด่นที่สุดงวดนี้..วกกลับมาดูในทันทีที่เลข 6 ขยับมาวิ่งแรงๆหลักสิบ 53 กับ 64 เต็มๆ 863-463-864-464 ชัดเจนนะจัดครบรวยรุ่งรวยจริงแท้แน่นอน

อีกชุด วางหลักร้อยได้เลขชุดสามตัว 813-853-463-863-873-493-483 มาแล้วมาถึงเส้นชัย รวย…รวย…รวย… เอาล่ะมาดู 3 เดินงมๆในหลักสิบบ้าง 32 กับ 34 อ่อนช้อยงดงามเกินบรรยาย 832-834 เลขตามตำนานสูตรระเบิดแผ่นดินชุดนี้คู่กับสูต 463-483 นี่ล่ะกลเม็ดเด็ดพรายและไปเข้าชุด 334 สูตรทนอาจารย์ใหญ่เพียงขอให้ดับหลักมาตามสถิติรวยแล้วรวยอีกกันทุกคนและอย่าลืมหมั่นทำบุญสร้างกุศลเยอะๆไว้ด้วยตุนไว้นิดดีที่สุดเลขบุญยังไม่จบ 812-12 กับ 182-82 เลขบุญช่วยหนุนเสริมเพิ่มเงินตรา

หวยวันนี้ หน้า8

พ่อปู่ศรีสุทโธ คำชะโนด 

คำชะโนด..จากอุดรสู่บางกอก

คณะบุญได้มีโอกาสเข้ากราบขอพรพ่อปู่ศรีสุทโธและแม่ย่าศรีปทุมมา ณ แดนดินถิ่นพรหมประกายโลก คำชะโนด อุดรธานี รับโชครับชัยกันโดยพร้อมเพรียงทุกๆคน เฮงๆๆ

ใครว่างเรียนเชิญที่คำชะโนด ขอให้ไปเถอะสักครั้งก็ยังดีและหากคิดว่าไกลเกินไปก็ไปกราบขอพรที่คำชะโนด บางกอกชอยรามคำแหง 100 ได้พลังบารมีแผ่ไพศาลริมขจรไกลแล้วเวลานี้..มาทราบที่มาของสถานที่พลังแรง “ดำชะโนดบางกอก” อีกครั้งนะ..ประดับความรู้ไว้ “นายนนทสาร หิรัญฎวเดช” เจ้าของ

อุทยานคำชะโนด บางกอก เผยว่า สาเหตุที่ตนเองตัดสินใจสร้างคำชะโนดที่กรุงเทพฯ เพราะก่อนหน้านี้ ตนเองได้ฝันเห็นพญานาค ขึ้นมาจากพื้นที่แห่งนี้ จำนวน 10 ตัว โดยมีตัวหนึ่ง

มีถึง 7 เศียร ตนจึงเดินทางไปพบพระผู้ ญ่ ที่คำชะโนด 

จังหวัดอุดรธานี และได้เล่าเรื่องราวให้ฟัง ทางพระผู้ใหญ่ก็ลงความเห็นกันว่า พ่อปู่ศรีสุทโธ และยศรีปทุมมา ท่านคงต้องการให้มีการจัดสร้างคำชะโนดขึ้นที่กรุงเทพฯ เล่าให้ผู้เขียนได้ฟังว่า ตนเองศรัทธามาก เพราะก่อนหน้านี้ ได้ไปไหว้ที่คำชะโนด ก่อนจะกลับมานอนฝันว่า เห็นงูเขียวเลื้อยมากัดที่นิ้วเท้า และตัวเงินตัวทองพูดได้ เมื่อตื่นจึงเอาไปตีเลข แล้ว

ก็ถูกรางวัล โชคดี ที่ประสบโชคใหญ่ ๆ ถึง 3 งวดติดๆ กัน

จากการที่ได้มากราบไหว้บนบาน ขอโชคถาภจากพ่อศรีสุทโธ และยศรีปทุมมาที่คำชะโนดบางกอกแห่งนี้ ได้กรุณาบอกเล่าให้ผู้เขียนได้ฟังว่า ตนเองก็เป็นผู้หนึ่ง ที่เลื่อมใสศรัทธาในเรื่องพญานาค โดยเฉพาะกับองค์พ่อศรีสุทโธ และแม่ยศรีปทุมมา ตนเคยคิดอยากที่จะไปกราบไหว้ท่าน ที่คำชะโนดวังนาคินทร์ ที่จังหวัดอุดรหลายต่อหลายครั้ง แต่ก็ติดปัญหาตรงที่อยู่ไกลจากกรุงเทพฯมาก ประกอบกับเมื่อช่วงที่ผ่านมา มีข่าวว่าเกิดฝนตกหนักจนทำให้นำท่วม ที่วังนาคินทร์คำชะโชค ตนจึงต้องเลิกล้มที่จะเดินทางไป ต่อมาเมื่อตนได้พบเห็นจากโพส

ของเพื่อนในเฟสบุ๊ก ว่ามีคำชะโนดบางกอก อยู่ที่ชอรามคำแหง 100 ตนเห็นว่าอยู่ไม่ไกลบ้านของตน ตนจึงได้เดินทางมากราบไหว้ขอพร ซึ่งในขณะนั้นเขายังไม่เปิดอย่างเป็ทางการ แต่อนุญาตให้ประชาชน เข้ามากราบไหว้ขอพรได้

หวยวันนี้ หน้า9

“ท่านผู้อ่านท่านใดสนใจและมีความเลื่อมใสศรัทธาในองค์พ่อปู่ศรีสุทโธ และแม่ย่าปทุมมา ก็เดินทางมากราบไหว้ได้ทุกวันไม่เสียค่าเข้าสถานที่ หรือเครื่องบูชาแต่ประการใดเขามีเครื่องกราบไหว้เอกไม้ ธูปเทียน ไว้คอยบริการท่าน”

ตนจึงได้ชักชวนเพื่อน ๆ ให้ร่วมเดินทางมาตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมานี้ เมื่อตนเข้ามาถึงก็รู้สึกสัมผัสได้ ถึงความศักดิ์สิทธิ์ของสถานที่แห่งนี้ ตนจึงได้ทำการถราบไหว้ขอพร

โดยกล่าวขอพรกับพ่อศรีสุทโธ และแม่ย่าศรีปทุ่มมาว่า ตนเลื่อมใสศรัทธา ในองค์พ่อปู่และแม่ย่ามาช้านาน แต่ไม่มีโอกาสได้ไปกราบไหว้ขอพร ถ้าพ่อ และแม่ย่ารับรู้สัมผัสได้ โปรดจงเมตตาประทานพร ทั้งประทานโชคลาภ ให้กับตัวข้าพเจ้าด้วยเทอญ ถ้ตัวข้าพเจ้าประสบโชคใหญ่ ก็จะเดินทางไปกราบไหว้พ่อปู่กับแม่ย่าถึงวังนาคินทร์คำชะโนดเลยทีเดียว เมื่ออธิษฐานเสร็จ ตนก็เดินชมดูสถานที่โดยรอบ ปรากฏว่ามีคนขายลอตเตอรี่คนหนึ่ง มาบอกให้ตนช่วยซื้อลอตเตอรี่ ที่แรกตนเองก็ยังไม่อยากซื้อ เพราะเหลืออีกหลายวันกว่าหวยวันนี้ จะออก แต่จู่ ๆ ก็เหมือนมีอะไรดลใจ ให้ตนเลือกหยิบลอตเตอรี่มา 1 ชุด ซึ่งมีทั้งหมด 15 ฉบับ มีเลขตรงกันทั้งหมด ต่อมาเมื่อถึงวันที่หวยวันนี้ ออก ปรากฏว่าตนเองประสบโชค ถูกลอตเตอรี่เลขท้ายสามตัวทั้งชุด ซึ่งนับว่าเป็นการประสบโชคใหญ่เป็นครั้ง

แรกในชีวิตของตน ตั้งแต่ที่ตนเองซื้อลอตเตอรี่มา ได้รับเงินไปกว่าครึ่งแสนบาท ต่อมาตนก็มากราบไหว้อีกสองครั้ง ก็ปรากฏว่าประสบโชคใหญ่ๆ ถึงอีกสองครั้ง

“ดำชะโนด บางกอก” วังพญานาค แหล่งโชคลาภแห่งใหม่ ของผู้ที่เลื่อมใสศรัทธา ในองค์พญานาคชาว กทม. ตั้งอยู่ที่ ซอยรามคำแหง 100 ถนนรามคำแหง เขตบึงกุ่มกรุงเทพมหานคร การเดินทางไปมาไม่ยาก มีทั้งรถโดยสาร ขสมก. รถตู้โดยสาร และรถสองแถว วิ่งให้บริการอยู่มากมายหลายสายลงรถหน้าชอย 100 ก็มองเห็นพญานาค7 เศียร องค์ใหญ่แล้ว ท่านผู้อ่านท่านใดสนใจ และมีความเลื่อมใสศรัทธา ในองค์พ่อศรีสุทโธ และแม่ย่าปทุมมาก็เดินทางมากราบไหว้ได้ทุกวัน ไม่เสียค่าเข้าสถานที่ หรือเครื่องบูชาแต่ประการใด เขามีเครื่องกราบไหว้ ดอกไม้ ธูปเทียน ไว้คอยบริการท่าน โดยไม่คิดอัตราเลย

วิธีบูชาพญานาค

เรื่องโชคลาภ หลายๆคนอดถามไม่ได้เกี่ยวกับโชคถาภว่า บูชาพญานาคจะมีโชคลาภหรือไม่ ความจริงสิ่งนี้ย่อมขึ้นกับกรรมและวาระของแต่ละบุคคลด้วย ส่วนพญานาค นั้นท่านเป็นผู้ที่สามารถเข้าถึงพร้อมทรัพย์ในดินและสินในน้ำสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ จึมีความเป็นเลิศในด้านโชคลาภ

และการช่วยเหลือของพญานาคจะมีข้อจำกัดน้อยกว่าพระ ท่านสามารถช่วยเหลือเรื่องต่างๆได้มากมายแต่ไม่เกินกฎแห่งกรรม “ปู่พญานาคาริบดีศรีสุทโธ” ท่านมีเมตตา ท่าน

รักลูกหลานทุกคน แต่อยากให้เราตั้งใจปฏิบัติธรรม ตามที่ลูกหลานพญานาดทุกคนควรทำหมั่นระลึกถึงท่าน ท่านจะคุ้มครองเราซึ่งเป็นลูกหลานท่าน

ตั้งนะโม 3 จบ

กายะวาจาจิตตัง อะหังวันทา นาคาริบดี ศรีสุทโธ วิสุทธิเทวา ปูเชมิ (3 ครั้ง) 

“ทุกสิ่งทุกอย่าง ถ้าเราศรัทธาเชื่อมั่น เราจะได้รู้ด้วยตัวเอง”คาถาบูชาจ้าวพญานาคาริบดีศรีสุทโธ

นะโมตัสสะภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทริสสะ 3 จบ กายะ วาจา จิตตั้ง อะหัง วันทา นาคาริบดีศรีสุทโธ วิสุทธิ เทวาปเซมิ ทุติยมปิ กายะ วาจะ จิตตัง อะหังวันทา นาคาริบดีศรีสุทโธ วิสุทธิทวาปูเชมิ ตะติยัมปิกายะ วาจะ จิตตัง อะหังวันทา นาคาริบดีศรีสุทโธ วิสุทธิทวาปูเชมิ เมตตัญจะมหาลาโภ

ปิยโยนาคะ ขันธปริตตัง (คาถาขอทรัพย์พญานาคราช)

คาถาบูชาจ้าวย่นางพญา นาดิณีศรีปทุมมา

นะโมตัสสะภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 3 จบ กายะ วาจะ จิตตัง อะหัง วันทา นางพญาน่าดิณีศรีปทุมมา

วิสุทธิเทวีปู เชมิ ทุติยัมปี กายะ วาจะ จิตตัง อะหังวันทา

นางพญานาดิณีศรีปทุมมา วิสุทธิเทวีปูเชมิตะติยิ้มปิ กายะ วาจะ จิตตัง อะหังวันท่า นางพญานาดิณีศรีปทุมมา วิสุทธิเทวีปูเชมิ เมตตัญจะมหาลาโภปิโยนาคะ ขันธปริตตัง

(คาถาขอทรัพย์พญานาคราช)

พระคาถานี้ไม่ใช่เป็นคาถาของจ้าวปู่ องค์นาคาริบดีศรีสุทโธเพียงพระองค์เดียว..แต่เป็นพระคาถาที่ลูกหลานทั้งหลายสวด

สาธยายถึงพญานาคราช พญานาดิณีถ้วนทุกพระองค์ โดยแบ่งออกเป็นดังนี้…ลำดับแรกก่อนจะสวดสาธยายมนต์คาถาทุกบทต้องตั้ง นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัม

พุทธัสสะ 3 จบ ถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งเป็นพระศาสดาของข้าพระพุทธเจ้า (คือพวกเรา) ทั้งหลายทั้งปวงเสียก่อน…

ปัจจุบันชาวบ้านเชื่อว่า คงคำชะโนดเปนที่อาศัยของพญานาคและเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ก่อนที่จะเข้ามีข้อห้าม เช่น ห้ามใส่รองเท้า หมวก แว่นตา และร่ม และที่สำคัญห้ามเก็บผลหรือส่วนใดๆ ของต้นชะโนดกลับไปได้ยินคนเฒ่คนแก่เล่าว่าหากใครไม่ทำตามหรือลบหลู่จะมีอันเป็นไปบางรายก็กลับไม่ถึงบ้านเลยก็มิให้เห็นอยู่บ่อยๆ เมื่อข้ามสะพานทางเดินพญานาคคู่ เข้ามายังป่าคำชะโนดจะเป็นจุดสำคัญให้ได้ชมอยู่สามจุดด้วยกันคือบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์คำชะโนด ศาลเจ้าปูศรีสุทโธ

และตันไทรใหญ่ เริ่มการสักการะปูศรีสุทโธที่ผู้คนให้ความศรัทธากันมาก เริ่มจากการสักการะปู่ศรีสุทโธที่ผู้คนให้ความศรัทธกันมาก มาบนบานให้ตนเองประสบความสำเร็จต่างๆ บ้างก็มาขอโชคขอลาภ รวยตามๆกัน

หวยวันนี้ หน้า10

หวยไอ้ไข่ เด็กวัดเจดีย์

ดูหวยออนไลน์ “ขอได้-ไหว้รับ” ด้วยสัจจะกตัญญูนำพาความเจริญรุ่งเรือง

ตัวกระผมเองต้องบอกว่าเจอและสัมผัสด้วยศรัทธาอย่างแท้จริง..วันแรกที่เข้าสู่วัดเจดีย์ปี 2550 ถนนหนทางขรุขระหลุมบ่อบริเวณวัดก็มีไม่กว้างมากมีศาลาธรรมกระเบื้องเก่าและ

โบสถ์กำลังเริ่มก่อสร้างภายในศาลาธรรม มีพระพุทธรูปน่าเกรงขามองค์ดำเก่ามาก คงอยู่สมัยอยุธยา..ถัดมาเป็นรูปเหมือนแกะจากไม้เรียกว่า หวยไอ้ไข่และรูปภาพวาดมีทองปิดเยอะชัดเจนมีพวงมาลัยแขวนสักการะบูชาส่งพลังให้เห็นพลังศรัทธาด้านหน้าและมีราวหนังสติ๊กแน่นราวเหล็กหน้าศาลาธรรม ลานวัดไม้ใหญ่น้อยขึ้นอยู่พอร่มเย็น ปี2555 เริ่มพัฒนามากขึ้นๆปัจจุบัน 2563 ไปกราบหวยไอ้ไข่ ตกใจกับการเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่..นี่ล่ะด้วยพลังความศักดิ์สิทธิ์ขอได้ไหว้รับช่วยเหลือผู้มาขอจนก้องไกลไปทั่วปฐพีกระผมเขียนเรื่องไอ้ไขปี 2551 ก็ได้คุยเล็กน้อยกับคนในพื้นที่และได้บันทึกจากเสียงจากรถแห่โฆษณางานร่วมสร้างโบสถ์ซึ่งตอนนั้นเล่าประวัติหวยไอ้ไข่ตามที่ได้บันทึกไป..ต่อๆมามีบันทึกของวัดเจดีย์อย่างเป็นทางการและไปเกี่ยวข้องกับสมเด็จ ลพ.ทวดท่านก็ต้องเป็นไปตามบันทึกของวัดเจดีย์ท่านถือเป็นหลักฐานอันแน่นอนต่อๆไป บันทึกมีดังนี้

ดูหวยออนไลน์ ตามตำนาน

ย้อนกลับไปยังสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย หลวงพ่อทวดพระเถระผู้เปี่ยมด้วยญาณบารมีได้เดินทางไปยังกรุงศรีอยุธยา ในการนั้นท่านได้นำพาเด็กชายผู้หนึ่ง อายุราว 9 ถึง 10 ขวบมาด้วย หมายถึงให้คอยปรนนิบัติรับใช้ เมื่อเดินทางมาถึงยังฐานถิ่นวัดเจดีย์ ก็หยุดรั้งรอหมายพบเจอสหธรรมิก ครั้งศึกษาพระธรรมยังเมืองนครศรีธรรมราช นามว่า ขรัวทอง ผู้เป็นสมภารวัด หมายสนทนาพาที ด้วยจิตอันเป็นไมตรีต่อกันดังมีหลักฐานนามถิ่นบ้านโพธิ์เสด็จไว้เป็นประจักษ์พยานว่ากาลหนึ่งพระโพธิญาณ (หลวงพ่อกวด) ได้เดินทางมายังธรรมสถานแห่ง

นี้ด้วยฌานแห่งพระผู้มีบารมีจึงรับรู้ได้ว่าภายภาคหน้าสถานที่แห่งนี้ จะเป็นหลักสำคัญแห่งพระพุทธศาสนา จึงบอกเด็กชายผู้คอยติดตามว่า “เจ้าจงอยู่ที่นี่เถิด จะต่อเกิดผลดีศรีสดใสใน

ภายภาคหน้านั้นต่อไป จะเป็นหลักชัยในทางภิรรม”

เด็กชายรับปากพระอาจารย์แล้วตั้งสัตย์ปฏิญาณตามพระอาจารย์สั่ง หลวงพ่อทวด จึงฝากเด็กชายไว้กับขรัวทอง 

เด็กชายกลายเป็นเด็กวัดเจดีย์ คอยอยู่รับใช้สมภารและดูแลวัดเจดีย์ดังในตำนานเมืองนครศรีธรรมราช ได้กล่าวถึงเหตุการณ์ครั้นเจ้าพระยาคืนเมืองมีท้องตรามายังเมือง “อลอง” (ต.ฉลอง ในปัจจุบัน) มีบันทึกว่า “มาถึงเมืองอลองแวะพักหนึ่งคืน นมัสการสมภารทอง มีศิษย์เกะกะชื่อไอ้ไขเด็กวัด” แต่

ถึงจะเป็นเด็กเกะกะซุกชนแต่เด็กชายก็เปี่ยมด้วยอานุภาพพิเศษ แปลกแตกต่างจากเด็กทั่วไป (ไหว้วาน) ทุกคราไป จึงไม่มีใครเกลียดชังถึงจะซุกชนเกเร ด้วยเป็นเด็กที่จริงจังทั้งวาจาและจิตใจ รับปากใครแล้วเป็นต้องทำให้ได้ ถึงจะเป็นอันตรายก็ตามว่ากันว่าควายตัวไหนพยศหากเด็กวัดจับหางติดจะไม่ปล่อยเป็นเด็ดขาดถึงควายจะวิ่งอย่างไร จนควายตัวนั้นต้องละพยศหมดฤทธิ์ เมื่อเวลาล่วงผ่านไปด้วยจิตอันแสดงถึงอานุภาพพิเศษ ก็รับรู้ได้ว่าพระอาจารย์ (หลวงพ่อกวด) กำลังจะเดินทางกลับจากกรุงศรีอยุธยาด้วยกลัวว่าหากพระอาจารย์กลับมาถึง จะนำพาตนกลับสู่ถิ่นฐานที่จกมา ด้วยคำสั่งของพระอาจารย์ที่สั่งให้เฝ้าและดูแลรักษาวัดเจดีย์

และด้วยสัจจะวาจาที่ได้ให้ไว้ เด็กชายจึงเดินลงสระภายในวัดเป็นการปลดชีวิตตัวเอง ตามภาษาทางศาสตร์ เรียก การเสด็จ หมายสละร่างเหลือไว้แต่ดวงจิตวิญญาณไว้คอยปกปักษ์รักษาวัดเจดีย์ สืบมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ ปกหลังเลขเศรษฐีของเราลงภาพบูชาเพราะหลายๆท่นอยากเห็นเป็นที่สุด..ภาพนี้เป็น

ภาพแรกที่หวยไอ้ไข่ปรากฎให้เห็นในนิมิตและวาดขึ้นมาก่อนจะแกะเป็นไม้รูปเหมือนหวยไอ้ไข่ให้บูชาขอพรบนบานอธิษฐานกันชาวเลขเศรษฐีเราได้รับภาพนี้แจกไปให้ขอกันมาเถิด เพราะ

ประสบการณ์มากจริงๆในหลายๆคนหลายๆ ครอบครัวภาวนา คาถาและบนบานสำเร็จมากโขอยู่ทุกๆอย่างเกิดขึ้นได้จะว่าเป็นปาฏิหาริย์ก็ปาฏิหาริย์จะว่าอะไรก็ว่ากันไป แต่เวลานี้คง

ทราบกันอยู่นะในหลายๆเรื่องออกข่าวกันใหญ่โตทั้งทีวีทั้งสื่อสิ่งพิมพ์จะไม่ให้ประกาศก้องได้อย่างไรถูกล็อตเตอรี่ 12 ล้านบาท เมื่อมาขอและบนบานไอ้ไขท่านอะไรจะเกิดก็ต้องเกิด..

12 ล้านไปตกแก่คนนครศรีธรรมราชด้วยเดชะบารมีความศักดิ์สิทธิ์ของหวยไอ้ไข่อย่างชัดเจนทุกๆคนเมื่อดวงชะตาเปิดและทำอะไรถูกจังหวะก็รับเงินด้านกันแบบสบายๆ ของดีหวยไอ้ไข่ก็ตาที่ให้ชมกันตรงปกหลังไม่มาก หมดคือหมด ใครไวใครได้ 

ผ้ายันต์รุ่นนี้ทางวัดหมดแล้วหมดสนิทอย่าพลาดเด็ดขาดของวัดเจดีย์แท้ๆ บูชาโดยภาวนาคาถาอธิษฐาน 9 จบ 

จึงบนบานขอในสิ่งปรารถนาขออย่างเดียวนะจะบนบานหนังสะติ๊กหรือถวายไก่พร้อมจุดประทัดกี่นัดก็บนบานไว้เมื่อได้ในสิ่งนั้นจึงลงไปแก้บนบานที่วัดเจดีย์ไปดูเถอะเนื่องแน่นมากๆและจะสัมผัสได้ในการพัฒนาที่รวดเร็วยิ่งใหญ่ด้วยชาวสะพานบุญเราโชคดีอย่างมากรับเหรียญไอ้ไขรุ่น “พรสำเร็จ” ไปเยอะนั่นล่ะเก็บบูชาหมั่นภาวนาคาถาบูชาให้ตลอดจะเห็นผลแน่นอน..ล่าสุดเป็นเหรียญเสาร์ ๕ ขึ้น ๕ ค่ำ เดือน๕ 

และผ้ายันต์หามงคล มหาทรัพย์บูชาได้แล้ว ส่วนเหรียญสำคัญครูบาอาจารย์ท่านเก็บไว้ก่อนรออีก 4 พิธีนะศึกษาบทบันทึกของวัดเจดีย์ อีกหนึ่งเกี่ยวกับตาไข่หรือไอ้ไขเด็กวัดเจดีย์ อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช ที่บันทึกในครั้งแรกสุด

หวยไอ้ไข่” เป็นเด็กชุกชนและชอบช่วยเหลือชาวบ้านไม่เกรงกลัวใครใครมีความรู้ทางเวทย์มนต์คาถาอาคมเป็นคนที่มีลักษณะเหนือกว่าเด็กธรรมดาโดยทั่วไป พระขรัวทองหรืออาจารย์ทองเล่าให้ฟังว่า ในตำนานเมืองนครศรีธรรมราช เคยกล่าวถึงเหตุการณ์ตอนเจ้าพระยาคืนเมืองมีท้องนรามายังเมืองอลอง

(คำนี้ในท้องถิ่นเรียกว่า หลอง) โดยมีบันทึกว่า..

มาถึงเมืองอลองแวะพักหนึ่งคืน นมัสการสมภารทองมีศิษย์เกะกะชื่อว่า “หวยไอ้ไข่” เล่ากันว่าหากชาวบ้านหมดปัญญสามารถในเรื่องใดก็ต้องนึกถึง “หวยไอ้ไข่” เด็กวัดหรือไปออกปากให้ไอ้

ไข่ได้ช่วยเหลือเป็นอันต้องสำเร็จทุกครั้งจนถือว่ามีความแปลกและเป็นเด็กชุกชนแต่ก็ไม่มีอะไรเกลียดชังกลับกลายเป็นเด็กที่ไปได้ทั่ว อยู่ในความทรงจำของชาวบ้านมาตลอดและยังบอกว่า “หวยไอ้ไข่” เป็นเด็กที่มีสัจจะวาจาและจิตใจดีท่านถือสัจจะเป็นหลักสำคัญ หากสิ่งใดที่รับปากแล้วต้องทำก็จำเป็นต้องทำให้ได้ ถึงแม้บางครั้งจะเจอเรื่องที่เป็นอันตรายก็ตามมีครั้งหนึ่ง ควายชาวบ้านได้หายไป “หวยไอ้ไข่” รับปากจับและจับความตัวนั้นได้โดยจังหางไว้และควายก็ได้พยศ วิ่งอย่างไรก็หมดฤทธิ์ 

หวยไอ้ไข่” จึงกลายเป็นเด็กที่มีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวและเรื่องของหายและได้คืนมีอยู่ครั้งหนึ่ง พวกชาวบ้านเล่ให้ฟังว่า ลุงเขียน ชูเพ็ง ได้เลี้ยงควายและควายหลุดหายไป 

ลุงเขียนก็บนให้หวยไอ้ไข่ช่วยหาควายให้เจอปรากฏว่าระหว่างบนอยู่นั้น สักพักหนึ่ง ควายลุงเขียนได้เดินกลับมาอยู่ข้างๆบ้านตนเอง ลุงเขียนจึงเดินไปจับควายซึ่งกำลังกินหญ้าอยู่ข้างบ้านว่า “ไม่ต้องหวยไอ้ไข่ช่วยหรอกกูก็หาควายเจอ” ปรากว่าเมื่อพูดจบ

ควายได้ดิ้นสลัดเชือกหายไปทันทีและไม่หวนกลับมาอีกเลย ซึ่งก็เป็นเรื่องเล่ากันต่อๆมาว่าถ้าไม่เชื่อความศักดิ์สิทธิ์ของหวยไอ้ไข่ก็อย่ามาลบหลู่ เมื่อท่านขรัวทอง ชราภาพท่านขรัวทองเห็น

ว่าวัดมีภัยทางศึพาบุกเมืองนครวัดเจดีย์เป็นด่านหนึ่งที่พม่าบุก (ในสงคราม 9 ทัพ) เป็นเหตุให้ชาวบ้านหนีศึกจกพม่ไปคนละทิศละทางท่านสมภารทองจึงบอกว่าให้ “หวยไอ้ไข่” ช่วยรักษาวัดอย่าได้ทิ้งไปไหน (ในสมัยรัชกาลที่ 3 เรียกคนที่รักษาวัดว่า “เลขวัด” มีการสักเลขเป็นเครื่องหมายไม่ต้องให้ทางการเกณฑ์ไพร่พลไปรบ) และทนสมภารทองก็อยู่กับหวยไอ้ไข่ เพื่อปกป้องรักษาวัดด้วยเช่นกัน

หลังจากขรัวทองท่านมรณภาพแล้ว หวยไอ้ไข่ก็เดินลงไปในสระน้ำหน้าวัดแล้วไม่กลับขึ้นมาให้ใครเห็นอีกเลย แต่วันดีคืนดีในปัจจุบันยังมีคนเห็นเด็กวิ่งเล่นในวัดหรือปรากฎร่างเด็กให้เห็นหรือมีเสียงเด็กให้ได้ยินหรือปรากฏแก่ผู้ที่มานอนที่วัดเจดีย์แบบครึ่งหลับครึ่งตื่นประมาณปี 2543 ในบริเวณวัดนี้แต่ก่อน

เป็นพื้นที่สีชมพู มีผู้ก่อการร้ายมากมาย ฉะนั้น วัดนี้จึงไม่มีพระภิกษุจำพรรษา แต่มีนายทหารจากกองทัพภาคที่ 4 ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนำทหารมาปราบปรามผู้ก่อการร้ายและแวะค้างคืนที่บริเวณวัดนี้โดยนอนในเปลสนามที่ผูกติดกับต้นไม้และท่านก็ไม่ได้บอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะนายทหารผู้นั้นไม่เคยรู้เรื่องราวในวัดนี้มาก่อน ขณะที่หลับอย่างเคลิ้มๆก็โดนเขกหัวจนตกใจ เห็นเงาเด็กวิ่งหายไปในความมืดโดยท่าน

โดนเขกหัวอยู่ 2-3 ครั้ง จนต้องสั่งทหารเคลื่อนกำลังพลกลางดึก ปัจจุบันนายทหารผู้นี้ยังมีชีวิตอยู่และเล่าให้ใครต่อใครฟังชื่อ “หวยไอ้ไข่” เด็กวัดเจดีย์ก็กระจายไปทั่วทุกสารทิศ ก่อนหน้าที่นายทหารจะมาพักที่นี่ ที่วัดแห่งนี้มีรูปแกะสลักทำด้วยไม้อยู่ในกุฏิโดยแกะสลักเป็นรูปคน ผู้ใหญ่เที่ยง เมืองอินทร์ ฆราวาสผู้เป็นจอมขมังเวทย์มีฉายาว่า “เที่ยง หักเหล็ก” (เพราะท่านมีอาคมแก่กล้า หักตะปูมีดพร้าได้) ท่านนำไม้ตะเคียนมาแกะสลักป็นรูปคน แล้วอัญเชิญวิญญาณมาสิงสถิต และขนานนามรูปแกะสลักนั้นว่า “หวยไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์” ที่วัดแห่งนี้และนับถือสืบต่อกันมา จากเหตุผลที่คนในท้องถิ่นวัดเจดีย์และใกล้เคียงได้นับถือ “เด็กวัด” มากันหลายชั่วอายุคนแต่ก็มีรูปให้เคารพ แค่บนบานศาลกล่าว โดยการเอ่ยชื่อว่า “พ่อท่านเจ้าวัด” และ “เด็กวัด” ตามด้วยการบนบานศาลกล่าวต่างๆ มาถึงยุคใหญ่เที่ยง เมืองอินทร์ (ท่านเป็นผู้ใหญ่บ้านในสมัยนั้น) กอรปกับท่านมีวิชาอาคมหลายอย่าง จึงได้ฉายาว่า “เที่ยง หักเหล็ก”

ท่านมีฝีมือในการแกะไม้ท่านจึงได้นำไม้ทองหลางมาแกะรูปเคารพ “เด็กวัด” วางตามจุดต่งๆเพื่อให้คนในชุมชนได้แก้บนและบนบานศาลกล่าว ด้วยไม้ทองหลาง ไม้ทองหลางนี้เป็น

ไม้เนื้ออ่อนก็ผุพังตามกาลเวลา ต่อมาด้วยอายุของผู้ใหญ่เที่ยงที่ชราภาพแล้ว จึงเว้นว่างจากการแกะรูปไข่ที่เคารพซึ่งรูปเคารพที่แกะจากไม้ทองหลางก็ผุพังไปหมด จนคืนหนึ่ง “เด็กวัด” ได้มาเข้าฝันท่นว่า “ช่วยแกะรูปใหม่ให้เราหน่อย” ท่านก็รู้ได้ทันทีว่านั่นคือ “เด็กวัด” ท่านจึงได้นำไม้ตะเคียนคู่ (ตะเคียนขาเกียบ) จากวัดพระโอน ซึ่งเป็นวัดร้าง แถบบ้านโพธิ์เสด็จใกล้ๆกับวัดเจดีย์ มาแกะรูปใหม่โดยมีนายชวิคเป็นลูกมือช่วยท่นแกะอีกแรงหนึ่ง แกะกันที่ใต้ถุนบ้านของทนจนเสร็จก็ได้นำใส่รถเข็นมาวางไว้ที่วัดเจดีย์ เมื่อปี 2525 จากนั้นท่านก็ได้ปรึกษากับพ่อท่านเทิ่ม (เจ้าอาวาสวัดเจดีย์สมัยนั้น) ว่าน่าจะ

หาชื่อให้ “เด็กวัด” ใหม่พ่อท่านเทิ่มถามว่าท่านว่าแล้วจะให้ชื่ออะไรล่ะ ท่านเลยบอกว่าในเมื่อเป็นเด็กชอบวิ่งแก้ฟ้าก็ให้ชื่อ “หวยไอ้ไข่” เลยซิ พอท่านเทิ่มก็เห็นสมควร จากวันนั้นเป็นต้นมา “เด็กวัด” ก็เปลี่ยนเป็นเรียก “หวยไอ้ไข่” ตราบมาจนถึงทุกวันนี้แจ่มแจ้งกันกับข้อมูลของวัดโดยตรงนะใครลงไปแดนใต้ก็แวะไปกราบตาไข่ทานรับสัมผัสพลังปาฏิหาริย์ของดวงวิญญาณเล็กๆ

และสัมผัสความยิ่งใหญ่ของวัดเจดีย์จากศาลเก่าๆปัจจุบันมโหฬรมากๆด้วยบารมีความศักดิ์สิทธิ์ของตาไข่ นี่ล่ะไปเห็นกับตาเถิด

หวยวันนี้ หน้า12

ดูหวยออนไลน์ ความเชื่อเรื่องพญานาคในดินแดงต่างๆของไทยภาคเหนือ

มีตำนานเกี่ยวกับพญานาคอยู่เช่นกันดังในตำนานสิงหนวัติซึ่งเป็นตำนานเก่าแก่ของทางภาคเหนือเอง “เมื่อเจ้าเมืองสิงหน

วัติอพยพคนมาจากทางเหนือ พญานาคแปลงกายมาช่วยชี้ที่ตั้งเมืองใหม่ และขอให้อยู่ในทศพิธราชธรรม พอตกกลางคืนก็

ขึ้นมาสร้างคูเมืองเป็นเมืองนาคพันธุ์สิงหนวัติ ต่อมายกทัพปราบเมืองอื่นได้และรวมดินแดนเข้าด้วยกันจึงเปลี่ยนชื่อเป็น

แคว้นโยนกนคร ตันวงศ์ของพญามังรายผู้ก่อกำเนิดอาณาจักรล้านนานั่นเอง” ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนาคล้วนมีส่วนร่วมในตำนานอย่างชัดเจน เช่น ผู้คนที่อศัยอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำ

โขงเชื่อว่า แม่น้ำโขงเกิดจากการแถตัวของพญานาค นอกจากนี้ยังรวมถึงบั้งไฟพญานาคโดยมีตำนานว่าในวันออกพรรษา

หรือเป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์พญานาคแห่งแม่น้ำโขงต่างชื่นชมยินดี จึงเช็ด (จุด) บั้งไฟถวายการเสด็จกลับของพระพุทธเจ้าจนกลายเป็นประเพณีทุกปี

และเนื่องจากเชื่อว่าพญานาคเป็นเจ้าบาดาลเป็นผู้ให้กำเนิดน้ำ ดังนั้นเมื่อชาวนาจะทำพิธีแรกไถนา จึงต้องดูวัน เดือน ปี และทิศที่จะบ่ายหน้าควายเพื่อไม่ให้ควายลากไถไปในทิศ

ที่ทวนเกล็ดนาคไม่อย่างนั้นการทำนาจะเกิดอุปสรรคต่างขึ้น

สำหรับลูกไฟแดงอมชมพู ที่พุ่งขึ้นจากแม่น้ำโชง สู่ท้องฟ้าในวันออกพรรษา ที่บริเวณเขต อ.โพนพิสัย เห็นจนซินและเรียกสิ่งนี้ว่า “บั้งไฟพญานาค” เพราะลูกไฟที่ว่านี้จะเป็นถูกไฟ สีแดงอมชมพูไม่มีเสียงไม่มีควัน ไม่มีเปลว ขึ้นตรง ไม่โค้งและตกลงมาเหมือนลุกไฟทั่วไป จะดับกลางอากาศ สังเกตได้ง่ายจากลูกไฟทั่วไปจะเกิดขึ้นในเขตตั้งแต่บริเวณค่าย ตชด.

(อ่างปลาบึก) วัดหินหมากเป้ง อ.ศรีเชียงใหม่ ท่าน้ำวัดหลวง ต.วัดหลวง เรื่อยลงไปจนถึง เขตบ้านน้ำเป กิ่ง อ.รัตนวาปี

แต่ก่อนจะเห็นเกิดขึ้นเฉพาะท่าน้ำวัดหลวง,วัดจุมพล,วัดไทย และท่าน้ำวัดจอมนาง อ.โพนพิสัยแต่ทุกวันนี้จะเห็นเกิดที่บ้านน้ำเป บ้านท่าม่วง,ตาลชุม,ปากคาด และ แก่งอาฮง อ.บึงกาฬ

ทั้งนี้ สังเกตได้ว่า ลูกไฟนี้หากขึ้นกลางโขงจะเบนเข้าหาฝั่ง หากขึ้นใกล้ฝั่งจะเบนออกกลางโขง ลูกไฟนี้จะขึ้นเฉพาะวันออกพรรษาเท่านั้น แต่ถ้าหากวันพระไทยไม่ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ ของลาว ลูกไฟนี้ก็จะไม่ขึ้นแต่หากปีไหนที่วันออกพรรษา ตรงกันทั้งไทยเเละลาว ลูกไฟนี้จะขึ้นมากนอกจากนี้มีความ

เชื่อกันว่าที่ เขต อ.โพนพิสัย มีเมืองบาดาลอยู่ใต้พื้นดินและเป็นทางออกสู่เมืองมนุษย์เรียกว่าเป็นเมืองหน้าด่านจึงมีบั้งไฟ

พญานาค เกิดขึ้นเป็นประจำที่นี้ ส่วนเมืองหลวงนั้นอยู่ที่ 

แก่งอาฮง อ.บึงกาฬ ที่กล่าวเช่นนั้นเพราะที่แก่งอาฮง เมื่อหน้าแล้งจะมีสะดือแม่น้ำโขงตลอดความยาวของแม่น้ำโขง ที่ไหลผ่านหลายประเทศ ตรงที่ลึกที่สุดก็อยู่ที่แก่งอาฮง อย่างไรก็ดี นับว่าเป็นเรื่องเหลือเชื่อและเป็นสิ่งมหัศจรรย์แห่งลุ่มแม่น้ำโขงที่แท้จริง เพราะลูกไฟประหลาดที่เรียกว่า “บั้งไฟพญานาค” นี้เกิดขึ้นเฉพาะในเขต จ.หนองคายเท่านั้น ตามแนวแม่น้ำโขง ไม่มีขึ้นที่อื่นแม้จะอยู่ตามริมแม่น้ำโขงเช่นกัน จึงนับได้ว่าหนองคายกับเวียงจันทน์ สมัยก่อนนั้นการปกครองและการสร้างเมืองโดยพญานาคจึงได้รับอิทธิพลนี้เช่นกัน ถึงแม้ว่า

จะถูกแยกกรปกครองและแยกประเทศจากกัน แต่ในความเป็นจริงทางภูมิศาสตร์ก็เป็นพื้นที่เดียวกัน ตำนานประเพณีต่าง ๆ ของคนแถบลุ่มแม่น้ำโขง จะเกี่ยวข้องกับพญานาคกันทั้งนั้น เพราะพญานาค หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ทางการเกษตร และความเป็นอยู่ของมนุษย์ที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นก็เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับพญานาค ก่อนว่ามีความเป็นมาอย่างไร และสำคัญอย่างไรกับเมืองหนองคาย-เวียงจันทน์ และทำไม “บั้งไฟพญานาค” จึงได้เกิดขึ้นเฉพาะเขต จ.หนองคาย เท่านั้น และที่สำคัญจะเกิดขึ้นเฉพาะวันขึ้น 15 ค่ำ ที่ตรงกันระหว่าง ไทย-ลาว หากปีไหนแปดสองหนบั้งไฟพญานาค ก็จะเลื่อนไปขึ้นในวันพระลาว(15 ค่ำ ถาว) เป็นเรื่องที่ท้าทายให้มาดูมหัศจรรย์แห่งลุ่มน้ำแม่โขง

“ นับว่าเป็นเรื่องเหลือเชื่อ และเป็นสิ่งมหัศจรรย์

แห่งลุ่มแม่น้ำโขงที่แท้จริงเพราะลูกไฟประหลาดที่

เรียกว่า “บั้งไฟพญานาค” นี้เกิดขึ้นเฉพาะในเขต จ.หนองคายเท่านั้น ”

ดูหวยออนไลน์ พญานาคกับตำนานปรัมปราของไทยเหตุที่พระสุกจมน้ำที่เวินสุกบ้านหนองกุ้ง อำเภอโพนพิสัย

มีการเล่าขานถึงความศรัทธาของพญานาคว่า เหล่พญานาค นั้นเป็นผู้ที่มีความเคารพ แลศรัทธาในพระพุทธเจ้ามากหลังจากที่มีการสร้างพระพุทธรูปขึ้นที่เมืองล้านช้าง ประเทศลาว ความทราบถึงเหล่าพญานาค ที่อยู่เมืองล้านช้าง โดยเจาะจงขอเอาพระสุก เพื่อไปไหว้สักการะบูชาที่เมืองบาดาล ปกติเหล่าพญานาคเป็นผู้ที่ถือศีลแปดเคร่งครัดมาก พญานาค จะไม่ทำร้ายใคร ส่วนมนุษย์ตายในน้ำที่ว่าเงือกกินน้ำเงือกก็คือ พญานาค ชั้นเลว ประพฤติตนเกเรจึงชอบทำร้ายมนุษย์ตามน้ำ เดี๋ยวนี้พระสุกก็ยังจมอยู่ในแม่น้ำโขง ที่ที่เป็นที่อยู่ของเหล่า

พญานาค ในเมืองบาดาล เวินสุกอยู่ตรงข้ามกับบ้านหนองกุ้ง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ตรงนั้นเป็นบริเวณปากน้ำงึมไหลลงมาออกแม่น้ำโขง เป็นแม่น้ำสองสี

ดูหวยออนไลน์ เมืองพญานาค หรือเมืองบาดาล

ในเมื่อมีเมืองมนุษย์ หรือโลกมนุษย์ โลกสวรรค์ หรือเมืองสวรรค์ ก็ต้องมีเมืองบาดาล (เมืองพญานาค) สองเมืองนอกจากเมืองมนุษย์แล้วหลายคนก็คงต้องอยากไปเห็นแน่

วิสัยมนุษย์ชอบในสิ่งที่ท้าทาย ยิ่งห้ามก็ยิ่งอยากพบ อยากเห็นเมืองบาดาลอยู่ใต้เมืองมนุษย์ลงไปในใต้ดิน 16 กิโลเมตร (ตามความเชื่อ) มีคำเล่าลือเกี่ยวกับเมืองบาดาลในเขต

อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

ดูหวยออนไลน์ พระพุทธเจ้าเสด็จเทวโลก

ครั้งหนึ่ง เมื่อพระพุทธเจ้าได้เสด็จพร้อมด้วยพระอรหันต์จำนวน 500 รูป เพื่อเสด็จไปยังเทวโลก ได้ผ่านวิมานของเหล่าพญานาค ที่กำลังมีการรื่นเริงกันอย่างสนุกสุนานที่มี นันโทปนันทนาคราช เป็นประธานใหญ่ เมื่อเห็นคณะสงฆ์ผ่านไปเหนือวิมานจึงมีความโกรธมาก จึงได้ตรงไปยังเขาพระสุมรุแปลงตนเป็นนาคขนาดใหญ่ พันโอบเขาพระสุเมรุด้วยขดถึง 7 รอบ แล้วแผ่พังพานบังชั้นดาวดึงส์เอาไว้ เพื่อไม่ให้

พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ผ่านไปได้ และเมื่อเป็นดังนั้นได้มีพระอรหันต์หลายรูปอาสาปราบ แต่พระพุทธเจ้าไม่ทรงอนุญาต จนพระโมคคัลลานะ ผู้ซึ่งตามเสด็จไปด้วยอาสาพระองค์จึงทรงอนุญาต ดังนั้นพระโมคคัลลานะ จึงได้แปลงกายเป็นนาคราชขนาดใหญ่กว่าถึงเท่าตัวพันเอานาคนันโทปะนั้นทะนาคราชเอาไวด้วยขดถึง 14 รอบ นาคราชหนไม่ไหวบันดาลให้ไฟลุกขึ้น พระโมคคัลลานะ ก็ให้เกิดไฟขึ้นเช่นกัน ไฟของนันโทปะนันทะนาคราชสู้ไม่ไหว จึงถามว่า “ท่านผู้เจริญท่านเป็นใคร” ตอบว่า “เราคือโมคคัลลานะศิษย์ของตถาคต” นันโทปะนันทะนาคราชจึงบอกว่า ท่านจงคืนร่างกลับไปเป็นพระเหมือนเดิมเถิด แต่ด้วยนิสัยของผู้รู้ว่า นั้นโทปะนันทะนาคราช เป็นคนไม่ยอมแพ้ใครง่าย ๆ จึได้แปลงกายให้เล็กนิดเดียวสามารถเข้ารูหู รูจมูกได้ แล้วเข้าไปตามรูต่าง ๆ จน นันโทปะนันทนาคราช ทนไม่ไหว และนันโทปะนันทะนาคราช สู้ไม่ได้จึงหนีไป พระโมคคัลลานะ จึงแปลงร่างเป็นพญาครุทไล่ติดตามไป เมื่อหนีไม่พ้นจึงแปลงร่างเป็นมาณพหนุ่ม ยอมแพ้พระโมคคัถานะและที่สุดจึงยอมให้พระพุทธเจ้าพร้อมพระอรหันต์ผ่านไปแต่โดยดี

ดูหวยออนไลน์ ใต้เมืองโพนพิสัย

ลักษณะของอำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคายที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง ด้านหัวเมืองจะมีลำห้วยหลวงไหลออกมา เรียกว่า

ปากห้วยหลวง ตรงข้ามกับอำเภอโพนพิสัยคือ บ้านโดน ที่ชั้นกับเมืองปากงึม ทุกวันนี้มีเรื่องเล่าขานเกี่ยวกับเมืองบาดาลที่เชื่อว่าอยู่ใต้อำเภอโพนพิสัย ว่าในหน้า แล้งจะมีหาดทรายข้นกลางแม่น้ำโขง แต่บริเวณอำเภอโพนพิสัยหาดทรายนี้จะขึ้นอยู่ฝั่งลาว บริเวณบ้านโดน วันหนึ่งในหน้าแล้งตอนเที่ยงวัน ได้มีหญิงสาวชาวบ้านโดนคนหนึ่ง ได้ลงมาตักน้ำเพื่อไปดื่ม โดยมีกระป้องน้ำ (หาบครุ) ลงมาที่หาดทรายเพราะบริเวณนั้นมีน้ำออกบ่อ (น้ำริน) เมื่อลงมาแล้วได้หายไป ชาวบ้านลงมาเห็นแต่

กระป้องน้ำ (หาบครุ) พ่อ แม่ ต่างก็ตามหากันแต่ไม่พบ จนครบ 7 วัน เมื่อไม่เห็นลูกสาว และคิดว่าลูกสาวคงจมน้ำตายแล้วจึงได้พร้อมกับญาติพี่น้อง ชาวบ้านจัดทำบุญอุทิศให้ ในตอนกลางคืนก็มีหมอลำสมโภช จนเวลาต่อมาเวลาประมาณเที่ยงคืนลูกสาวคนที่เข้าใจว่าจมน้ำตาย ก็ปรากฏตัวขึ้นที่บ้าน ขณะที่ชาวบ้านกำลังฟังหมอลำกันอยู่ ทำให้ญาติพี่น้องแตกตื่นกันเป็นอย่างมากบางคนก็วิ่งหนี่เพราะคิดว่าเจอผีหลอกเข้า

สุดท้ายลูกสาวจึได้เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ฟัง หลังจากที่ตั้งสติได้ และแล้วญาติพี่น้องก็เข้ามาร่วมวงนั่งฟัง หญิงสาวเล่าให้ทุกคนฟังว่า “วันนั้นอกาศร้อนมาก น้ำดื่มหมดโอ่งเมื่อลงไปเพื่อจะตักน้ำ เมื่อวางกระป้องน้ำ (หาบครู) ปรากฏว่าเห็นมีหมูเหมือนกับว่าได้ยกเท้าหน้าเรียกให้เข้าไปหา ตนได้เดินเข้าไป

แล้วหมูตัวนั้นก็บอกว่าให้หลับตา จะพาลงไปเมืองบาดาล พอหลับตาได้สักครู่ หมูตัวนั้นก็บอกให้ลืมตาเมื่อลืมตาขึ้นปรากฎว่าตนมาอยู่อีกเมืองหนึ่ง ซึ่งมีลักษณะเหมือนกับเมืองมนุษย์ มี

ดิน มีบ้านเรือนเรียงรายกันอยู่ แต่จะมีแปลกก็ตรงที่ ทุกคนจะนุ่งผ้าแดง และมีผ้าพันศีรษะเป็นสีแดงเหมือนกัน โดยด้านหน้าจะปล่อยให้ผ้าแดงห้อยลองเหมือนกับหัวงู เมื่อเดินตามชายคนนั้น (กลับร่างหมู กลายเป็นคน) ก็มีชาวบ้านถามกันว่า นำมนุษย์ลงมาทำไม (เพราะกลิ่นมนุษย์ต่งกับเมืองบาดาล)

ชายคนนั้นก็บอกว่าพามาเที่ยวดูเมืองจากนั้นชายคนนั้นเดินไปเรื่อย ๆ เมื่อแหงนหน้ามองดูท้องฟ้ากลับปรากฏว่าเป็นสีน้ำตายอ่อน ๆ เหมือนสีขุ่น ๆ ของน้ำ ชายคนนั้นได้บอกหญิงสาวว่า นี่เป็นเมืองบาดาลและเป็นเมืองหน้าด่าน ส่วนตัวเมืองหลวงนั้นยังอยู่อีกไกลและชาวเมืองจะมีงานสมโภชเมื่อถึงวันออกพรรษาของเมืองมนุษย์ ซึ่งถือว่าตลอด 3 เดือน ที่เข้า

พรรษานั้นเหล่าชาวเมืองที่นี่ก็จะจำศีลปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าหลังจากที่เดินชมเมืองอยู่ไม่นาน ชายคน

นั้นเดินมาเรื่อย ๆ แต่ได้ขึ้นมายืนอยู่บริเวณหาดทรายเหมือนเดิม แล้วก็ได้ขึ้นมาหาพ่อ แม่ นี้ จากการเล่าของลูกสาว

พ่อ แม่ ญาติพี่น้องจึงได้จัดงานทำบุญทำพิธีลู่ขวัญ เพื่อเป็นการต้อนรับขวัญให้กับลูกสาว ต่อมาอีก 7 วัน ลูกสาวก็ได้เจ็บป่วยและเสียชีวิตในที่สุด

Posted in แทงหวยออนไลน์ | Tagged , , | Leave a comment